Miljöpolicy

Nordic Trails miljöpolicy bygger på förståelsen att världens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera de fotavtryck som utövas av mänsklig aktivitet också är begränsad. Naturområden kräver vårt deltagande och åtgärder för att återställa en långsiktig hållbar balans. På Nordic Trails strävar vi efter att skapa en medvetenhet om miljöfrågor och ge konkret vägledning i deras avseende.

Inköp: Vid köp av varor och tjänster ska deras miljöaspekter alltid beaktas. Om valet av det mest miljömässiga alternativet inte utgör en orimlig olägenhet eller kostnad, ska detta alternativ väljas. Varje leverantörs miljöansträngningar ska beaktas vid beslut.

Administration: Utrustningen ska vara väl underhållen och möjligheten att reparera eller förbättra aktuell utrustning istället för att köpa ny ska beaktas för varje enskilt fall.

Sopor: Vid skrotning av utrustning ska den sorteras i enlighet med svenska miljöstandarder. Vi använder oss av principen reduce-reuse-recycle för att minimera icke återanvändbart avfall och återvinna så mycket avfall som möjligt. Se vår Waste Reduction & Recycling Policy för mer information om hur vi hanterar avfall.

Förbrukningsmaterial och förpackningar: Dessa ska sorteras efter användning. Vi återvinner allt papper och kartong, plastflaskor, mjukplast, burkar, glas (klart och färgat), batterier och glödlampor. Ett sorteringssystem har installerats på våra kontor. Bläckpatroner tas till den lokala återvinningscentralen.

Engångsplast: dessa produkter ska användas till ett absolut minimum. Miljövänliga alternativ köps som alternativ eller helst återanvändbara föremål som bestick, tallrikar, muggar osv.

Energi: När du köper till exempel datorutrustning ska ett alternativ med låg energi väljas, till exempel automatisk överföring till standby. Låg energi belysning används. Nordic Trails kontor använder det miljövänliga värmepumpssystemet (bergvärme) för att värma lokalerna. Se vår Energy Reduction Policy för mer information om hur vi minskar energiförbrukningen.

Transport: Användning av privat transport representerar ett miljötryck på grund av den logistiska sammansättningen av resorna där bagagetransport utgör en viktig tjänst. Detta är ett område Nordic Trails fokuserar på för framtida förbättringar. Under tidigare år har transport av de som deltar i resorna och överföringen av bagage skett individuellt för varje gäst med användning av privat transport. Under senare år har dock utvecklingen gjorts i form av:

1) En effektivare överföringstjänst; Resor kombineras så att en resa representerar en bagageöverföring för till exempel två, tre eller flera grupper.

2) Inblandning av lokala tjänster, dvs. personal vid boende överför bagage eller gäster och på detta sätt undviker Nordic Trails resan från sitt kontor i Stockholm till gästernas boende i t ex Sörmland. Det blir mindre kilometer på vägen tack vare våra lokala kontakter.

Det ultimata målet med Nordic Trails är att investera i en miljövänlig bil, till exempel en elbil för transporter och överföringar.

När det är möjligt cyklar vi från kontoret till Stockholm i stället för att använda bilen.

Hygienprodukter: Oparfymerade rengöringsmedel och tvålar ska användas. Produktionen av parfymkemikalier utgör ett miljöavtryck som kan skapa eller utveckla allergiska reaktioner. Använd endast miljövänliga rengöringsprodukter från Grumme, certifierade av Bra Miljöval/Good Environmental Choice.

Papper: Innan vi skriver ut ska vi överväga om det verkligen är nödvändigt att ha materialet på papper och i så fall hur många tryckta kopior. Dubbelsidig utskrift har införts på kontoret tillsammans med en policy om "think before you print". Vi trycker aldrig broschyrer och all marknadsföring sköts online.

Leverantörer: Nordic Trails använder ett stort utbud av boenden, från små familjeägda B&B med bara några få rum till större etablerade hotell. Vi strävar alltid efter att använda lokala anläggningar snarare än stora internationella kedjor. På samma sätt använder vi lokala kaféer, bagerier etc. med hemlagade produkter. Våra leverantörers hållbarhet spelar en viktig roll i vår beslutsprocess när vi väljer vilka leverantörer vi ska använda.

Förbjudna souvenirer: Vi tillåter inte inköp av souvenirer som innehåller hotade djur- och växtarter, olagligt erhållna historiska/arkeologiska föremål, droger eller olagliga ämnen, och följer de lokala och internationella lagar som finns för att förhindra detta.

Hållbara destinationer: Vi tar hänsyn till hållbarhetsaspekter på resmål när vi väljer nya resmål och i produktutvecklingsprocessen. Vi har för avsikt att ge sociala och miljömässiga fördelar till de samhällen vi besöker. Vi förstår vikten av att sprida besökarna och att inte överskrida resmålens bärkraft; därför uppmuntrar vi marknadsföring av mindre kända områden (med godkännande från lokalsamhället), för att förhindra överturism och dess negativa effekter.

Urval av boenden: Vi prioriterar relationer med boende som inte skadar miljön eller lokala samhällen. Vi föredrar att välja små, lokalt ägda och lokalt drivna anläggningar med en typisk känsla för resmålet. Vi föredrar också boenden som arbetar med internationellt erkända certifieringar, som Travelife, med hänsyn till pris- och komfortkriterier. Avtalade boenden som äventyrar lokalsamhällets tillgång till grundläggande tjänster (t.ex. mat, vatten, energi eller sjukvård) för lokalsamhällen eller som äventyrar integriteten hos sådana tjänster kan få vårt partnerskap avslutat.

På Nordic Trails ser vi regelbundet över vår hållbarhetspolicy och övervakar våra framsteg i hållbarhetsfrågor med hjälp av Travelife-planeringsverktyget.

The Travelife Partner award is a recognition of our commitment towards social and environmental sustainability. We comply with more than 100 criteria related to sustainability management, office operations, working with suppliers and customer communication. We are working towards further improvements aiming to eventually reach the Travelife Certified stage.

Travelife is a three-stage certification program for tour operators and travel agents: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner and (3) Travelife Certified. We are at stage 2 – Travelife Partner. We are working to move forward to stage 3 - Travelife Certified.