Miljöpolicy

Nordic Trails miljöpolicy bygger på förståelsen att världens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera de fotavtryck som utövas av mänsklig aktivitet också är begränsad. Naturområden kräver vårt deltagande och åtgärder för att återställa en långsiktig hållbar balans. På Nordic Trails strävar vi efter att skapa en medvetenhet om miljöfrågor och ge konkret vägledning i deras avseende.

Inköp: Vid köp av varor och tjänster ska deras miljöaspekter alltid beaktas. Om valet av det mest miljömässiga alternativet inte utgör en orimlig olägenhet eller kostnad, ska detta alternativ väljas. Varje leverantörs miljöansträngningar ska beaktas vid beslut.

Administration: Utrustningen ska vara väl underhållen och möjligheten att reparera eller förbättra aktuell utrustning istället för att köpa ny ska beaktas för varje enskilt fall.

Sopor: Vid skrotning av utrustning ska den sorteras i enlighet med svenska miljöstandarder. Förbrukningsartiklar och förpackningar: Dessa ska sorteras efter användning.

Engångsplast: dessa produkter ska användas till ett absolut minimum. Miljövänliga alternativ köps som alternativ t ex matpåsar och soppåsar som används vid camping.

Energi: När du köper till exempel datorutrustning ska ett alternativ med låg energi väljas, till exempel automatisk överföring till standby. Låg energi belysning används. Nordic Trails kontor använder det miljövänliga värmepumpssystemet (bergvärme) för att värma lokalerna.

Transport: Användning av privat transport representerar ett miljötryck på grund av den logistiska sammansättningen av resorna där bagagetransport utgör en viktig tjänst. Detta är ett område Nordic Trails fokuserar på för framtida förbättringar. Under tidigare år har transport av de som deltar i resorna och överföringen av bagage skett individuellt för varje gäst med användning av privat transport. Under senare år har dock utvecklingen gjorts i form av:

1) En effektivare överföringstjänst; Resor kombineras så att en resa representerar en bagageöverföring för till exempel två, tre eller flera grupper.

2) Inblandning av lokala tjänster, dvs. personal vid boende överför bagage eller gäster och på detta sätt undviker Nordic Trails resan från sitt kontor i Stockholm till gästernas boende i t ex Sörmland. Det blir mindre kilometer på vägen tack vare våra lokala kontakter.

Det ultimata målet med Nordic Trails är att investera i en miljövänlig bil, till exempel en elbil för transporter och överföringar.

Hygienprodukter: Oparfymerade rengöringsmedel och tvålar ska användas. Produktionen av parfymkemikalier utgör ett miljöavtryck som kan skapa eller utveckla allergiska reaktioner.

Papper: Innan vi skriver ut ska vi överväga om det verkligen är nödvändigt att ha materialet på papper och i så fall hur många tryckta kopior. Båda sidorna av papperet ska användas där det är möjligt.