Bokningsblankett

För att göra en bokning, vänligen ladda ner bokningsblanketten nedan eller kontakta oss direkt

INTEGRITETSPOLICY

Din integritet och ditt skydd är viktiga för oss. Känslig information lagras elektroniskt i vår databas, som är säkrad och endast tillgänglig för ackrediterad personal som följer strikta sekretessförfaranden. Om dokument som innehåller personuppgifter skrivs ut för interna ändamål förvaras de i ett arkiveringssystem på vårt kontor som endast är tillgängligt för våra mest betrodda medarbetare. Om dokumenten inte längre är tillämpliga förstörs de innan de kasseras.

  • Personuppgifter samlas endast in om de är relevanta och nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som säljs.
  • Alla personuppgifter sparas i högst 1 år.
  • Våra kunder informeras om hur vi lagrar data och var. De har alltid möjlighet att bli raderade från vår databas.
  • Vi är måna om att skydda alla våra gästers och användares integritet, och vi vill försäkra dig om att all information som du förser oss med behandlas strikt privat och konfidentiellt