COVID-19

Minimera riskerna

På Nordic Trails vidtar vi nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minimera risken för Covid-19 enligt nedan:

Hotell, rum & frukost, restauranger och båtar som vi använder har anpassats för att följa reglerna i Sverige. Att hålla avstånd och att vara utomhus är nyckeln till att hålla ned sannolikheten för infektion: restauranger har ökat avståndet mellan borden och driver så mycket uteservering som möjligt. Båtar tar färre passagerare och du uppmuntras att vara på däck så mycket som möjligt. Hotell begränsar antalet i receptionen och håller avstånd vid frukost, ofta undviker bufféer och har introducerat tidsschema vid frukost. Alla företag är särskild noggrann vid städning.

Handsprit, tvål och vatten finns tillgängliga innan du ger dig iväg på din resa. Boende, restauranger, båtar har också handsprit tillgängliga. Vi förser dig också med din egen personliga flaska handdesinfektionsmedel som ska användas under din resa för de stunder då den inte är allmänt tillgänglig.

Vår utrustning rengörs noggrant vid övergången från person till person.

En av grundstenarna för den svenska strategin för hantering av Covid-19 är att stanna hemma om du känner några symtom inklusive mindre symtom. Vi har därför rätt att neka alla gäster som visar Covid-19-symtom från att delta i turen.

Tack och lov är våra resor alla självguidade vilket innebär att resor medvetet inte sker i stora grupper, utan istället reser du i din egen takt i din egen privata resegrupp. Sverige är ett glesbefolkat land och när du kommer ifrån de stora städerna är det lätt att undvika folkmassor - det har faktiskt varit vårt mål med våra resor långt innan Covid-19 att ge dig möjlighet att fly storstadslivet och njuta av ensamheten av landsbygden. Naturen är oftast din reskamrat!

Mer information om att besöka Sverige under Covid-19-pandemin

Anpassningar till våra avbokningsregler

Som ett resultat av Covid-19-pandemin har vi gjort om våra avbokningsregler. Följande gäller nu för bokningar av alla våra resor och utrustning:

Om du väljer att inte resa på grund av Covid-situationen erbjuder vi gratis avbokning av din resa upp till två veckor före avresa.

Om myndigheterna i ditt land avråder alla utom väsentliga resor till Sverige eller myndigheterna i Sverige nekar inresa till resenärer från ditt hemland så erbjuder vi gratis avbokning fram till avresa.

Om du väljer att avbryta din resa till följd av Covid-19 erbjuder vi följande alternativ:
Uppskjuta din reseavgång till en annan avgång inom 18 månader, eller full återbetalning enligt ovanstående kriterier.